LiL.nl en Designwonen.com vragen faillissement aan

Sinds de uitzending van Tros Radar op 9 april jl. is de bedrijfsvoering van LiL.nl in een negatieve stroomversnelling geraakt. Klanten gingen tijdens en na de uitzending massaal hun bestellingen annuleren. Vervolgens halveerde de omzet. Daarnaast zegden verschillende leveranciers het vertrouwen op door niet meer (op rekening) te leveren en ook de payment provider besloot eenzijdig om grotere bedragen langer vasthouden.

In de afgelopen periode heeft het bestuur van LiL.nl alles op alles gezet om de onderneming te redden. Maar met het wegvallen van een beoogde investeerder, bleek een redding niet langer mogelijk. Om deze redenen hebben wij helaas moeten besluiten om de bedrijfsvoering per direct te staken en zelf de faillissementen van LiL.nl B.V. en Designwonen.com B.V. aan te vragen. Het nog langer voortzetten van de exploitatie zou niet in het belang van onze klanten zijn.

Wij betreuren de situatie enorm en wij willen hierbij al onze trouwe klanten en leveranciers heel hartelijk danken voor de prettige samenwerking in de afgelopen zeven jaar. Voor nu is het wachten op de curator die de verdere afhandeling vorm zal moeten geven.


Disclaimer

LiL.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van LiL.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LiL.nl.

De inhoud van deze website en andere uitingen van LiL.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door LiL.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. LiL.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Voor onze algemene voorwaarden willen wij u graag door verwijzen.

Als u nog vragen heeft kunt u ons tijdens openingtijden bereiken op 075-615 24 22, u mag natuurlijk ook mailen naar info@lil.nl.